Artykuły

Informacja o projekcie "TEKA ABSOLWENTA"

Jesteś absolwentem lub studentem ostatniego roku i chcesz podjąć satysfakcjonującą pracę? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie.
TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja to kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia, realizowany ze śrdków PFRON, w ramach pilotażowego programu "Absolwent".

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych którzy:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, a ponadto wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa i prawnika.

Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym np. min.: kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym np. min.: licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne
  • 3-miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz - w uzasadnionych przypadkach - wraz z dodatkiem motywacyjnym
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą)

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

 

Więcej informacji: katowice@fazon.pl; 512-471-997