Artykuły

Pomoc materialna dla studentów kierunku lekarskiego

Studenci kierunku lekarskiego mogą starać się o przyznanie pomocy materialnej.

Pomoc materialną przyznaje Zarząd Powiatu Włoszczowskiego. Może wynieść nawet 2 000 zł. miesięcznie. Wypłacana będzie przez dziewięć miesięcy. Mogą o nią starać się studenci V albo VI roku kształcący się na kierunku lekarskim. Jednym z wymogów jest zawarcie umowy zobowiązującej do odbycia stażu i podjęcia pracy na co najmniej dwa lata w Szpitalu Powiatowym  im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Wnioski można składać do 14 września.

 

Ogłoszenie i wniosek znajdziesz na stronie internetowej: http://powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=1220