Artykuły

OFERTA PRACY DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I BIOTECHNOLOGÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zatrudni diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych

tel. 32/ 208 74 46

32/208 74 29

 

e-mail: kadry@rckik-katowice.pl