Artykuły

Płatne staże w instytucjach UE (III)

Open for application: 
01/07/2018
Application closes / deadline: 
30/09/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Type of contract: 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dwa razy do roku organizuje staże dla absolwentów uczelni wyższych. Stażyści dowiadują się, jak funkcjonuje EKES i jakie realizuje zadania. Nabywają również doświadczenie zawodowe w wielokulturowym środowisku.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw spoza UE (przewidziano dla nich określony limit miejsc)

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 170 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września