Artykuły

Ministerstwo Zdrowia Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia           

Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia

Miejsce: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu analitycznego zajmującego się poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej
 • Opisanie wybranego przykładu rozpoznanej nieefektywności oraz przygotowanie koncepcji jej systemowej identyfikacji
 • Przygotowanie projektu (rozwiązań), który przyczyni się do poprawy, wzrostu efektywności
  w wybranym obszarze

Wymagania:

 • Absolwenci i studenci III, IV i V roku studiów
 • Umiejętność analitycznego i systemowego myślenia, wiedza z zakresu statystyki i dobra znajomość MS Excel
 • Mile widziane: znajomość języka SQL i pakietów statystycznych (np. R, SAS, Matlab).

Oferowane korzyści:

 • możliwość realizacji ambitnego projektu mającego na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 • zdobycie interesującego doświadczenia,
 • możliwość współpracy z ekspertami,
 • poznanie zakresu działań Ministerstwa Zdrowia,
 • możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • odpłatna forma udziału w realizacji zadania projektowego.

 

Konkurs przebiega dwuetapowo.

 • I etap (do 27.07.2018 r.) – przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz esej konkursowy
 • II etap (do 08.08.2018 r.) – test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

 

Aplikacje w formie CV oraz eseju konkursowego (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12 pt, interlinia 1.5 wiersza) na temat „Zdrowie w erze Big Data – jak analiza danych może przyczynić się do poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce?” należy składać elektronicznie na adres: szkoleniai@mz.gov.pl w terminie do 27.07.2018 r.

 

Informacje dodatkowe:                                   

Ministerstwo Zdrowia informuje, że:

 • administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie 00-952, Miodowa 15,
 • z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 • podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury.