Artykuły

Konkurs dla studentów "Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology" NFIC 2018

Organizatorzy XIX Kongresu New Frontiers in Interventional Cardiology zapraszają studentów oraz doktorantów studiów medycznych do wzięcia udziału w konkursie "Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology". 

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie pracy pisemnej py.:"Application of the HoloLens Hologram Reality in Cardiology and Interventional Cardiology", w której rozwinięty zostanie temat proponowanego rozwiązania wdrożenia w/w technologii do szerokiego użycia w dziedzinie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej, z zachowaniem wytycznych regulaminu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres office@nfic.pl, w terminie do 31 października 2018 r.

Szczegóły na stronie http://nfic.pl/images/files/Konkurs_NFIC_2018.pdf