Artykuły

OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

HELIMED poszukuje osób na stanowisko: PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

 

 

 

Miejsce pracy:                      Pracownia Tomografii Komputerowej w Czeladzi

Forma zatrudnienia:             Umowa zlecenie, działalność

Warunki wynagradzania:    Stawka godzinowa do negocjacji

Charakterystyka pracy:       praca polegająca na podawaniu kontrastu – wkłucia

Wymagania:                         skończony licencjat pielęgniarstwa; umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi pacjenta

 

Kontakt:                                 katarzyna.pieczka@helimed.pl

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Florkiewicz.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail : IOD@HELIMED.PL  lub droga poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „IOD”

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wtedy okres ten wydłużamy o 5 lat od liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zostały uzyskane. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnej formie i dowolnym momencie bez pływy na zgodność przetwarzania z prawem w okresie przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, uzyskania kopii , ograniczenia przetwarzania,  sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie decyzją o nierozważeniu kandydatury w procesie rekrutacji.

 

UWAGA!!! Kandydatury nie zawierające poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Helimed Sp. Z o. o.  Sp. K na potrzeby procesu rekrutacji.

 

UWAGA!!!Jeśli życzą sobie Państwo, abyśmy rozważyli Państwa kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej informacji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Helimed  Sp. Z o. o. sp. K. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.