Artykuły

OFERTA PRACY DLA LEKARZY

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba, informuje o możliwości zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie.

 

Proponujemy zatrudnienie w następujących oddziałach Szpitala:

 

  • Pediatrycznym
  • Neonatologicznym
  • Chirurgicznym z Blokiem Operacyjnym
  • Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc
  • Rehabilitacyjnym
  • Psychiatrycznym
  • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

 

Ponadto w naszym Szpitalu na lekarzy czeka praca w Izbie Przyjęć oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Szpital zapewnia także wszelką możliwą pomoc w dalszym kształceniu zawodowym i specjalistycznym.

 

W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie wszystkich zainteresowanych naszą ofertą osób z Działem Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie pod nr telefonu 15 846 2651 wew. 168 lub drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl, lub marketing@zoznowadeba.pl.