Artykuły

Nabór na II rundę rekrutacyjną projektu "FIZJOTERAPEUTA NA START"

Informujemy, że został ogłoszony nabór na II rundę rekrutacyjną projektu "FIZJOTERAPEUTA NA START".

Projekt "Fizjoterapeuta na START" skierowany jest do 24 absolwentów lub studentów studiów zaocznych kierunku Fizjoterapia z woj. śląskiego, w wieku 29 lat, pozostajacych bez pracy, wchodzących na rynek pracy, stanowiących w większości osoby bierne zawodowo, nie tworzące zasobów siły roboczej, jak również osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Na każdą z rund rekrutacyjnych zakwalifikowanych zostanie 12 osób.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, ponadto przez cały projekt uczestnicy projektu uzyskają wsparcie pośrednika pracy.

Termin nadsyłania kompletu dokumentów 30.04.2018 r.

Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji projektu, warunkach uczestnictwa, regulaminie rekrutacji są dostępne na stronie internetowej www.prev-med.pl w zakładce PROJEKT oraz pod numerem telefonu 501-366-336.