Artykuły

Informacja o projekcie "Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu "Absolwent".

Szanowni Państwo,

informujemy, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu "Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć.
Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym.

Elementy zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są bezpłatne dla jego uczestników.

Szczegółowe informacje na stronie www.absolwent-kson.pl.