Projekt "Czas na staż" - oferta dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców do udziału w projekcie „Solve the case!”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzrost kompetencji miękkich wśród studentów kierunku lekarskiego, co w konsekwencji przyczyni się do ułatwienia tranzycji studentów z systemu edukacji na rynek pracy. 

W ramach I etapu projektu, zaplanowane zostały spotkania z pracodawcami –przedstawicielami publicznych i niepublicznych podmiotów działalności leczniczej (szpitale, przychodnie). Celem spotkań będzie uświadomienie studentom znaczenia kompetencji miękkich w ich przyszłej pracy zawodowej. Spotkania prowadzone będą w formie warsztatów, w dwóch grupach po 10 osób. Powinny być one oparte o studium przypadku dotyczące nie tylko aspektów merytorycznych, ale także marketingowych lub koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci rozwiązując case study zmierzą się z rzeczywistą sytuacją rynkową, wykraczającą poza plan programu studiów.

Spotkania z pracodawcami odbywać się będą na terenie Uczelni, w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r. Liczba placówek, które mogą wziąć udział w projekcie jest ograniczona. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania przystąpieniem do projektu, uprzejmie proszę o kontakt z Aleksandrą Wilk lub Oliwią Khalil-Oliwą, pracownikami Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dostępnymi pod numerem telefonu 32/208-36-32 oraz adresami poczty elektronicznej: awilk@sum.edu.pl, ooliwa@sum.edu.pl.