Projekt "Czas na staż"

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizuje projekt „Solve the case!”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzrost kompetencji miękkich wśród studentów kierunku lekarskiego, co w konsekwencji przyczyni się do ułatwienia przejścia studentów z systemu edukacji na rynek pracy.

W ramach projektu przewidziano m.in. spotkania z pracodawcami, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, a także udział studentów w medycznej grze symulacyjnej, opartej na popularnej grze escape the room. W projekcie może wziąć udział 25 studentów V i VI roku kierunku lekarskiego.

Zgłoszeń można dokonać bezpośrednio w Dziale Karier Studenckich i Promocji Uczelni, telefonicznie pod numerem telefonu: 32/208-36-32 lub elektronicznie: awilk@sum.edu.pl oraz ooliwa@sum.edu.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!