Artykuły

OFERTA PRACY DLA LEKARZY

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu oferuje zatrudnienie dla:

  • lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • lekarzy chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii.

Kontakt:

Osobiście: Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48, budynek administracji, I piętro.

Telefonicznie: 34/ 353 28 11 (sekretariat), 34/ 353 28 17 (dział kadr).

Adres e-mail: kadry@wsnlc.pl