Artykuły

OFERTA PRACY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH

Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o .o. oferuje zatrudnienie absolwentom szkół wyższych o kierunku ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i położnictwo.

Współpraca w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt.

Oferujemy: przyjazną atmosferę, dobrą organizację pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, stabilne warunki zatrudnienia oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych.

WYMOGI:

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE: 

Kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).

- Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy.

- Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta. 

- Doświadcenie w pracy na w/w stanowisku. 

 

PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO: 

- Wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu. 

- Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy. 

- Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta. 

- Praktyka na w/w stanowisku. 

- Mile widziane posiadanie kursów. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Kadr Nowego Szpitala w Olkuszu. 

Tel.: 41 240 1302, 41 240 1259

E-mail: jkrzykawska@nowyszpital.pl, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl