Artykuły

Stypendium na studia w Bawarii

Do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademinckim 2018/2019 oraz stypendia doktoranckie w Bawarii. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Rumunii, Rosji, Serbii i Słowacji. 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 735 euro. Laureat stypendium może ubiegać się o przedłużenie stypendium do 3 lat. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html