Artykuły

Konkurs Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w konkursie "Moja wakacyjna praca". Zadaniem uczestników konkursu jest pracy konkursowej wykonanej w dowolnej technice (malarstwo, ryzunek, grafika, film), przedstawiającej wykonywaną przez siebie pracę wakacyjną. 

Konkurs skierowany jest do osób uczących się w różnych typach szkół w wieku od 6 do 25 roku życia - zamieszkujących lub kształcących się na terenie miasta Jaworzna.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pup-jaworzno.pl