Artykuły

Projekty WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pośredniczy w projektach skierowanych do osób młodych do 30 r.ż. 

W ramach projektów młode osoby, np. absolwenci Uczelni, mogą otrzymać stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, a także dotację na działalność gospodarczą i wsparcie w formie subsydiowanego zatrudnienia. 

Szczegółowe informacje o projektach WUP dostępne są na stronie power.wup-katowice.pl.