Artykuły

OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

Nowy niepubliczny żłobek w Zabrzu poszukuje opiekunek do pracy na pełen etat oraz na pół etatu. Zatrudnienie od połowy września lub początku października w oparciu o umowę o pracę.  Praca od poniedziałku do piątku w trybie zmianowym (godziny funkcjonowania placówki 7:00-17:00). Opieka nad grupą maksymalnie 8 dzieci w wieku od 1 do 4 lat.

Do zadań opiekunek będzie należeć: prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka, kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka, wykonywanie czynności związanych z opieką nad dziećmi (np. karmienie, mycie, układanie do snu, przewijanie), dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w placówce, prowadzenie dziennika obecności oraz dziennika zajęć.

Wymagania:
aktualna książeczka sanepidowska i:

- kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
lub
- wykształcenie średnie + kurs "opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280h.

W 3 miesięcznym okresie próbnym, proponujemy  wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto (pełen etat). Po zakończeniu okresu próbnego i podpisaniu umowy o pracę istnieje możliwość podwyższenia wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane ofertą pracy uprasza się o przesłanie CV na adres Ulubiony.zlobek@gmail.com. Do dokumentów należy załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).